Дестинации

Америка

Америка

Америка е географски регион,

обхващащ континентите Северна и Южна Америка и прилежащите към тях острови.

Той заема 8,3% от общата повърхност на Земята, 28,4% от повърхността на сушата и има 13,5% от населението (около 900 милиона души).

Континектът Америка е невероятно съчетание от култура на древни цивилизации, обвити с множество тайни и модерно общество; невероятна природа и луксозни курорти.